Fundació Aldaba posa en marxa una nova aplicació per millorar la gestió de programes d’infància

/COMUNICAE/

El desenvolupament de l’eina digital ha estat possible gràcies als Fons de Recuperació Next Generation de la Unió Europea i facilitarà la feina d’equips d’educadors i personal de servei a centres residencials de nen, nenes i joves

Fundació Aldaba posa en marxa l’aplicació GESPRO, finançada pel Fons Europeu de Recuperació, Transformació i Resiliència, Unió Europea-Next Generation EU, com a part de la seva estratègia digital i en el marc del projecte «Aldaba Digital: Transformant-nos i empoderant persones».

GESPRO és una aplicació dissenyada específicament per facilitar i agilitzar la gestió de processos de treball i documentació en centres residencials per a nens, nenes i adolescents amb mesures de protecció (guarda o tutela). La implantació d´aquesta eina digital facilita als educadors i treballadors el registre de tota la documentació necessària de manera pràctica i senzilla. A través de GESPRO es gestionen dades administratives de centres, expedients i intervencions.

Un pas més cap a la transformació digital

Desenvolupada en un entorn web, GESPRO permet una àgil gestió del diari dels centres, facilitant el registre centralitzat d’informació rellevant sobre tot el que passa amb cada nen, nena i adolescent i optimitzant els processos d’intercanvi d’informació entre els i les diferents professionals de cada centre. Això resulta de màxima utilitat atès que es tracta de centres on es desenvolupa intervenció 24 hores al dia durant tots els dies de l’any i, per tant, participen diferents professionals en diferents torns que tenen la necessitat d’estar contínuament actualitzats respecte a allò ocorregut en torns anteriors.

L’eina inclou un mòdul específic per gestionar incidències relacionades amb la convivència o el Pla Educatiu Individualitzat de cada persona resident, que es complementa amb un sistema per a la gestió de mesures correctores que són definides per educadors i educadores i supervisades i validades per la Direcció del Centre. La digitalització d´aquests processos ha permès als centres importants guanyar eficiència.

GESPRO també permet definir i controlar l’execució de tasques comunes relacionades amb qualsevol aspecte de la vida quotidiana del Centre i els seus processos de treball i gestionar l’administració de medicació de manera segura.

Finalment, la mateixa aplicació actua com a repositori documental i dóna accés a la documentació digitalitzada de nens, nenes i adolescents i als documents de gestió inclosos al Sistema de Gestió de la Qualitat, ISO 9001, de Fundació Aldaba.

Posada en marxa a Fundació Aldaba Galicia

L’eina digital GESPRO ha estat implantada de moment, als dos programes d’infància de Fundació Aldaba a Galícia: Casa Família a Vilagarcía de Arousa i Centre o Seixo a Vigo. La primera ofereix acolliment residencial en règim general a 7 nens i nenes d’entre 6 i 18 anys, a més d’1 en règim especial. Per la seva banda, la segona ofereix acolliment residencial en una mini residència a 15 nens, nenes i adolescents de 3 a 18 anys i atenció de dia a 5 nens i nenes més.

Sobre Fundació Aldaba

Fundació Aldaba és una entitat privada, sense ànim de lucre, independent, que neix el 1999 amb el propòsit de contribuir a la millora social i el desenvolupament de les persones més vulnerables. Actualment desenvolupa les seves activitats a les àrees de Suports i Curatela de Persones Adultes amb Discapacitat, Protecció de Menors, Emancipació, Inserció Soci Laboral de Persones amb Discapacitat i Violència de Gènere a Galícia, Illes Balears i la Comunitat de Madrid.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico