Fundación Aldaba posa en marxa la seva Estratègia Digital gràcies a Fons Europeus

/COMUNICAE/

Fundación Aldaba comença el procés de la seva plena digitalització després de rebre les subvencions finançades a càrrec del Fons Europeu de Recuperació, Transformació i Resiliència

Fundación Aldaba posa en marxa la seva Estratègia Digital gràcies al projecte ‘Aldaba Digital: Transformant-nos i empoderant persones’. Els objectius principals del programa estratègic són millorar la qualitat de vida de les persones usuàries dels programes i centres de la Fundación amb nous processos i productes digitals, incrementar l’eficàcia i eficiència de la Fundación i garantir la seguretat digital.

Aquest projecte va ser presentat en la Convocatòria aprovada per l’ordre *DSA/1110/2022, de 17 de novembre, per la qual s’estableixen les bases i es convoquen subvencions per al suport i la modernització de les entitats del tercer sector, finançades a càrrec del Fons Europeu de Recuperació, Transformació i Resiliència. Després de la seva aprovació definitiva el passat 18 de maig de 2023, Fundación Aldaba comença a fer els passos per aconseguir la seva plena digitalització.

La voluntat de Fundación Aldaba ha estat sempre prevaler la innovació tant en la gestió com en el desenvolupament dels seus programes i atenció a les persones usuàries. Fruit d’aquest objectiu, després de mesos de treball i posada en comú, a l’octubre del 2022 es va aprovar el Pla de Transformació Digital.

El passat 17 de juliol es va realitzar la primera reunió de coordinació dels diferents responsables autonòmics, coordinador i direcció de Fundación Aldaba que treballaran per a aconseguir els objectius plantejats en el projecte.

14 accions componen el Pla de Transformació Digital de Fundación Aldaba

Un total de 14 accions componen el Pla de Transformació Digital de Fundación Aldaba. Aquestes s’enfocaran en 5 branques principals de millora: infraestructures (maquinari), aplicacions (programari), formació, seguretat i interacció social.

En l’àrea d’infraestructures, es treballarà sobre aspectes com la virtualització d’escriptoris de treball crítics o la incorporació de tecnologia de realitat virtual en els processos d’atenció a persones. Per a això és fonamental apostar també per l’àrea d’aplicacions, on es desenvoluparà un portal d’informació per al voluntariat i una aplicació de gestió d’expedients d’usuaris, entre altres accions. 

Quant a la branca d’interacció social, es desenvoluparan xarxes socials específiques per a diferents col·lectius, com a persones amb capacitats diferents o nens, nenes i adolescents amb mesures de protecció. 

Tot això es complementarà amb mesures destinades a la seguretat, com la prevenció de la ciberdelinqüència, i a la formació, a través de la millora de les competències digitals d’usuaris i empleats.

Així, els focus d’actuació als quals es destinaran totes aquestes actuacions són les persones usuàries dels programes i centres de la Fundación i els processos de treball i infraestructura de la Fundación.

Per al correcte seguiment d’aquestes accions, s’estableix la creació d’una comissió integrada per la Direcció General i les Direccions de Delegacions que es reunirà una vegada per trimestre natural de l’any per a realitzar el seguiment i avaluació del pla, la comissió de seguiment informarà semestralment el Patronat de la Fundación.

Sobre Fundación Aldaba

Fundación Aldaba és una entitat privada, sense ànim de lucre, independent, que neix en 1999 amb el propòsit de contribuir a la millora social i desenvolupament de les persones més vulnerables. Actualment desenvolupa les seves activitats en les àrees de Suports i Curatela de Persones Adultes amb Discapacitat, Protecció de Menors, Emancipació, Inserció Soci Laboral de Persones amb Discapacitat i Violència de Gènere a Galícia, Illes Balears i la Comunitat de Madrid.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico